Brugervilkår

Sidst opdateret: Den 18. maj 2015

BRUGERVILKÅR FOR GOSUPERMODEL

1. Opsummering

Hvis du er under 18 år gammel, skal dine forældre eller værge acceptere disse brugervilkår, før du må bruge goSupermodel. Du skal i så fald bede dine forældre gå igennem dette dokument sammen med dig.

Ved at acceptere nedenstående brugervilkår for goSupermodel accepterer du bl.a., at goSupermodel ikke må anvendes kommercielt, at goSupermodel har ubegrænset ret til at anvende og videreudvikle det materiale, som du selv eller andre skaber og uploader eller indsender til goSupermodel, at du er ansvarlig, for at sådant materiale ikke krænker andres rettigheder, og at din adgang, profil og model kan slettes, lukkes eller spærres, uden at der kan gøres krav gældende mod goSupermodel, hvis du overtræder disse brugervilkår.

Læs brugervilkårene omhyggeligt igennem, før du accepterer dem og opretter en model m.v. på goSupermodel.

2. Indledning

2.1

Disse brugervilkår gælder for brug af goSupermodel, som du bl.a. kan få adgang til via www.gosupermodel.dk og tilknyttede services, som herefter samlet er benævnt "goSupermodel".

2.2

For at kunne oprette en profil og model m.v. på goSupermodel skal dine forældre eller din værge - eller dig selv, hvis du er myndig - først have accepteret disse brugervilkår. Som forældre eller værge til en bruger af goSupermodel skal du gennemgå disse brugervilkår sammen med den mindreårige, da du er ansvarlig for den mindreåriges brug af goSupermodel, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler.

3. Brug af goSupermodel

3.1 Opførsel

3.1.1 Al kommunikation på goSupermodel, f.eks. via chat, forum, blog, klubber og beskeder til alle, skal ske i en pæn og ordentlig tone.

3.1.2 Du må ikke mobbe eller chikanere andre på goSupermodel. Du må ikke skrive noget, der har karakter af cybersex eller på anden måde kan opfattes seksuelt, herunder opfordre til eller indgå i netdating, eller som er racistisk, diskriminerende på grund af religion m.v., truende, voldeligt, nedsættende eller på anden måde virker stødende eller krænkende.

3.1.3 Du må heller ikke skrive dårligt om andre personer på goSupermodel, heller ikke selvom de pågældende personer ikke er brugere af goSupermodel.

3.2 Ikke-kommerciel brug

Du må ikke bruge goSupermodel kommercielt. Du må derfor ikke markedsføre produkter, som du har en interesse i salget af eller af anden grund ønsker at promovere, hvilket bl.a. betyder, at du f.eks. ikke i navnet på din model må henvise til et produkt eller en virksomhed. Du må heller ikke bruge materiale fra goSupermodel til at udvikle tjenester eller hjemmesider, der konkurrerer med goSupermodel, eller til andre kommercielle formål.

3.3 Brug ikke andres modeller

Det er ikke tilladt at logge ind på en anden persons model, heller ikke selvom du har fået lov af den pågældende.

3.4 Du må ikke sælge eller handle med virkelige penge.

Du kan ikke sælge eller handle noget for virkelige penge eller nogen form for gavekort på goSupermodel.

4. Profil

4.1 Modelnavn

4.1.1 Din models navn må ikke kunne virke stødende eller krænkende på andre.

4.1.2 Du bør give din model et navn, der ikke henviser til dit eller andre personers rigtige navn, adresse, telefonnummer eller lignende.

4.2 Kodeord

Du bør vælge et godt og sikkert kodeord, helst en kombination af bogstaver, tegn samt tal. Du må aldrig udlevere dit kodeord. goSupermodel vil aldrig spørge efter dit kodeord, og evt. henvendelser til dig herom er falske.

5. Sikkerhed

5.1

Af hensyn til din sikkerhed skal du aldrig oplyse dit rigtige navn, adresse, telefonnummer og lignende personoplysninger til andre eller aftale at mødes fysisk, uden du har fået lov af dine forældre eller værge. Hvis du gør det, risikerer du at bringe dig selv i fare, f.eks. ved at blive kontaktet af personer, der ikke er dem, som de udgiver sig for at være.

5.2

goSupermodel opfordrer dig til at læse mere om sikkerhed på nettet, f.eks. på sitet under sikkerhed eller på www.sikkerchat.dk.

6. Rettigheder

6.1

goSupermodel har de immaterielle rettigheder til alt materiale på goSupermodel, herunder bl.a. tekst, software, billeder, video, lydfiler, grafik og musik. Du må derfor ikke bruge dette materiale, medmindre det sker i forbindelse med almindelig brug af goSupermodel, eller det i øvrigt er tilladt ifølge disse brugervilkår.

6.2

Uanset ovennævnte afsnit 6.1 må du gerne uploade materiale fra goSupermodel til YouTube, Facebook, Twitter eller lignende, såfremt du i øvrigt er berettiget til dette, samt i øvrigt anvende materialet til private formål, uden at det dog må se ud som om, at materialet er gjort tilgængeligt af goSupermodel. Du må imidlertid under ingen omstændigheder benytte materialet på hjemmesider, der er i strid med dansk ret, sider med erotisk/pornografisk indhold eller øvrige steder, hvor det efter forholdets natur er egnet til at skade goSupermodel, og brugen skal til enhver tid ske i overensstemmelse med afsnit 3. Hvis du lægger materiale fra goSupermodel ud på nettet, skal du linke til www.gosupermodel.com.

6.3

Hvis du selv eller andre skaber og uploader eller indsender materiale til goSupermodel, f.eks. ved at designe noget tøj eller på anden vis, giver du goSupermodel en gratis, uigenkaldelig og ubegrænset brugsret til at anvende dette materiale, herunder til at ændre, videreudvikle samt tilbyde dette til andre brugere (også 3. part) mod eller uden betaling. Undtagelsen er eventuelle uploadede fotografier af personlig karakter. Sådanne vil goSupermodel aldrig anvende til kommercielle formål.

6.4

Du er ansvarlig for, at al materiale du uploader eller på anden måde tilfører goSupermodel, ikke krænker andres rettigheder.

7. Køb af tjenester på goSupermodel

7.1 Virtuel valuta

7.1.1 goPenge og Diamanter er de to virtuelle valutaer på goSupermodel, som du bruger til at købe virtuelle ting og andre tjenester.

7.1.1.1 goPenge kan bruges til at købe virtuelle varer og services. goPenge kan optjenes eller vindes på goSupermodel, men goPenge modtages også, når man køber Super Pass eller Top-op.

7.1.1.2 Diamanter kan bruges til at købe eksklusive virtuelle varer og services, som ikke kan købes med goPenge.

7.2 Tab af tjenester erhvervet på goSupermodel

7.2.1 Hvis din profil og model slettes af dig selv eller af andre, som du har givet adgang til din profil og model, er alt indhold og de tjenester i forbindelse med din profil og model tabt, herunder dine goPenge og evt. Super Pass-dage. Der kan gøres undtagelser, men kun hvis goSupermodel bedømmer, at der er tale om et helt specielt tilfælde, hvor det er rimeligt.

7.2.2 Såfremt din profil og model slettes af goSupermodel, fordi du har overtrådt disse brugervilkår, er alt indhold og tjenester ligeledes tabt, og du kan hverken kræve tjenester, indhold eller det beløb, du evt. måtte have købt Super Pass-dage, top-op eller VIP for, retur fra goSupermodel.

8. Erstatning

8.1

Al brug af goSupermodel er på eget ansvar. goSupermodel er ikke ansvarlig for tab, som du som bruger måtte lide som følge af din brug af goSupermodel, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler.

8.2

goSupermodels samlede erstatningsansvar overfor en bruger eller andre kan under ingen omstændigheder overstige 5.000 kr.

8.3

Hvis goSupermodel eller tredjepart lider tab som følge af din overtrædelse af disse brugervilkår eller som følge af dit misbrug af goSupermodel, er du erstatningsansvarlig for tabet. Dette gælder også indirekte tab og udgifter til sagkyndig bistand, advokat m.v. Såfremt du ikke er myndig, vil dine forældre eller din værge i videst muligt omfang blive gjort erstatningsansvarlig.

9. Persondata

9.1

goSupermodel bruger cookies og logger dine informationer. Oplysningerne indsamles af sikkerhedshensyn og for at gøre brugeroplevelsen endnu bedre. goSupermodels brug af sådanne informationer er beskrevet mere detaljeret i den gældende fortrolighedspolitik.

Ved at acceptere disse vilkår accepterer du også, at goSupermodel lægger cookies på din computer.

9.2

I henhold til Lov om behandling af personoplysninger har du som bruger ret til at få adgang til og anmode om at ændre eller slette dine personlige oplysninger. Du kan kontakte goSupermodel på adressen support-dk@gosupermodel.com.

9.3

Al information om din profil og model slettes senest 6 måneder efter din profil og model er slettet.

9.4

goSupermodel overdrager kun registrerede personoplysninger til offentlige myndigheder som f.eks. politiet, såfremt dette er i overensstemmelse med gældende lovregler.

10. Ændringer

10.1

goSupermodel forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående meddelelse til dig at ændre brugervilkårene.

10.2

Hvis du fortsætter din brug af goSupermodel efter en sådan ændring af brugervilkårene, har du automatisk accepteret ændringerne. Du bør som bruger jævnligt og mindst hver tredje måned læse de gældende brugervilkår igennem.

10.3

Det kan være, at du efter en ændring af brugervilkårene udtrykkeligt bliver bedt om at acceptere seneste version af goSupermodels brugervilkår.

10.4

Hvis du ikke længere kan acceptere goSupermodels brugervilkår, har du ikke ret til at fortsætte din brug af goSupermodel, og du skal i så fald straks slette din profil og model.

11. Ophør

11.1

goSupermodel er til enhver tid berettiget til uden forudgående meddelelse til dig at lukke eller slette din profil og/eller spærre for din adgang til goSupermodel, f.eks. ved at spærre for din IP-adresse, hvis goSupermodel mener, at du har overtrådt disse brugervilkår. Selvom du har købt VIP eller Super Pass, kan din profil godt blive lukket/slettet/spærret. goSupermodels vurdering af, om du har overtrådt brugervilkårene, er endelig.

11.2

goSupermodel har ret til at slette din profil, hvis du ikke har logget ind på goSupermodel i mere end 6 måneder, det betyder, at du vil miste din profil og din model og alt indhold, rettigheder og Super Pass, (hvis det er tilfældet).

11.3

Ændring af disse brugervilkår betragtes ikke som opsigelse af din adgang og/eller dit VIP.

11.4

I tilfælde af at watAgame beslutter sig for at lukke goSupermodel vil du få mindst 30 dages notits. Ved at acceptere disse brugervilkår, accepterer du samtidig med, at en lukning betyder, at du vil miste din model og din profil inklusiv alt indhold, funktioner og Super Pass-dage, som du måtte have. Ydermere accepterer du at fraskrive dig retten til at søge nogen form for kompentation i dette tilfælde.

12. Klage

12.1

Hvis du er utilfreds med en beslutning truffet af goSupermodel eller i øvrigt ønsker at klage eller kontakte goSupermodel, kan det ske på support-dk@goSupermodel.com. goSupermodel vil snarest muligt efter modtagelsen behandle din henvendelse.

12.2

Hvis du ønsker at anmelde en anden brugers overtrædelse af brugervilkårene, kan du desuden anvende "anmeld"-funktionen.

13. Lovvalg

13.1

Dansk lov finder anvendelse på din brug af goSupermodel og evt. konflikter mellem dig som bruger og goSupermodel, herunder om fortolkning af disse brugervilkår.

14. Selskabsoplysninger

14.1

goSupermodel er udviklet og administreret af:
watAgame Aps
Kigkurren 8C, 1. sal
2300 København S
Danmark
E-mail: support-dk@gosupermodel.com
CVR-nr.: 35837787

Hvor vil du hen nu?

Tilbage